Skjetnetann hovedbilde
Velkommen til tannlegene Skjetne på Mo senter i Nittedal. Vi driver en veletablert allmenn- og spesialistpraksis basert på god service og høy faglig standard.
 
 
 
Tannlegene Skjetne | Mattias Skytters vei 47, 1482 NITTEDAL | Tlf. 67 06 90 99

Nuller og Enere logo
Foto © Håkan Billing / Tenkehetta